Phần mềm quản lý cung ứng xây dựng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CUNG ỨNG XÂY DỰNG

Tải App Quản Lý Cung Ứng Xây Dựng dành cho PC
vấn đề gặp phải
vấn đề gặp phải
công nhân
vấn đề gặp phải
Quản lý cung ứng, xuất nhập vật tư
Quản lý hợp đồng, thanh quyết toán
Quản lý nhà cung cấp, thầu phụ
Báo cáo theo dõi vật tư
Kiểm soát chặt chẽ cung ứng & sử dụng vật tư
Quản lý chi phí công trình hiệu quả, giảm thiểu rủi ro tài chính
Đề xuất & xét duyệt các yêu cầu cung cấp vất tư, báo giá nhanh chóng
Quản lý thông tin khách hàng & nhà cung cấp dễ dàng
Theo dõi tiến độ các lần nghiệm thu và thanh toán
Trần Khánh Linh
Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Văn Lâm
mã QR

Download phần mềm quản lý cung ứng trên CHplay

Download phần mềm quản lý cung ứng trên Appstore

trải nghiệm ngay trên app
tim hieu
Liên hệ qua skype